ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 • SATICI VE SAĞLAYICI BİLGİLERİ
Satıcı Ad Soyad/Unvan  : ###
Adres/Şirket Merkezi : ###
E-posta : ###
Telefon : ###
Sağlayıcı Unvan : Cepicep Bilişim Anonim Şirketi. (“Cepicep” veya “Aracı Hizmet Sağlayıcı” olarak anılacaktır.)
Mersis No : 0206137104900001
Adres : Sahrayıcedit Mahallesi İnönü Caddesi İbrahim Yılmaz Apartmanı Blok No:57 İç Kapı No:2 Kadıköy/İstanbul
E-posta : info@cepicep.com
Telefon : ###

 • AMAÇ, KONU VE KAPSAM
 • İşbu Ön Bilgilendirme Formu (“Form”) ile Satıcı’nın Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik”) kapsamında ön bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmesi amaçlanmaktadır.
 • İşbu Form’un konusu alıcıları (“Alıcı”);
 • Uygun bir elektronik cihazdan erişilen www.cepicep.com adlı internet sitesi (“Website”) ve/veya Cepicep’in belirleyeceği mobil uygulama benzeri başka platformlar (Website ile birlikte “Cepicep Platformu”) üzerinden elektronik olarak sipariş verilebilecek ürünlerin içeriği, nitelikleri ve toplam fiyatı,
 • Satıcı’nın ad soyad/unvan, adres, telefon numarası vb. bilgileri,
 • Ödeme ve teslimata ilişkin hususlar,
 • Cayma hakkı ve tüketicilerin hangi koşullarda haklarını kaybedeceğine ilişkin hususlar, 
 • Uyuşmazlık çözüm mekanizmaları hakkında bilgilendirmektir.
 • İşbu Form, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ikincil mevzuata uygun şekilde düzenlenmiştir.
 • FORM KAPSAMINDAKİ ÜRÜN’ÜN ÖZELLİKLERİ
 • İşbu Form’un satış konusunu; satıcı tarafından Cepicep Kullanıcı Sözleşmesi’nde düzenlenen şartlarla alıcının satın alması için Platform’da sergilenen ikinci el/kullanılmış cep telefonları (“Ürün”) oluşturmaktadır.
 • Alıcılar, satın almak istediği Ürün’ün Platform üzerinde belirtilen bedelini ödemek suretiyle satın alma işlemini gerçekleştirebileceklerdir.
 • Listelenen ve Cepicep Platformu’nda ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. 
 • ÖDEME, TESLİMAT, İFA VE DİĞER ÜCRETLER HAKKINDA BİLGİ


 • Ürün’ün fiyatı yukarıda gösterildiği gibi olup Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtilecek olan toplam tutar haricinde ayrıca herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Bu kapsamda satış fiyatı, satış bedelini ve vergiyi içerir. Satıcı tarafından yapılabilecek indirimler, kuponlar, sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.
 • Alıcılar, Ürün’ü, Cepicep Platformu üzerinden ve Cepicep Kullanıcı Sözleşmesi çerçevesinde daha önceden oluşturdukları üyelik hesabı vasıtasıyla yalnızca kendilerine seçmek için sunulan banka veya kredi kartı seçeneklerinden birini kullanarak satın alabilmektedir. Alıcılar daha sonra ödeme yöntemini belirleyerek satın alma işlemini tamamlayacaktır.
 • Ödeme hizmeti, aracı ödeme hizmeti sağlayıcı kuruluş tarafından sağlanmaktadır.
Ürün Adı Ürün Bedeli (KDV Dahil) Ödeme Şekli Teslim Bedeli Teslim Bedeli Dahil Toplam Ürün Bedeli (KDV Dahil)
### ### ### ### ###

 • CAYMA HAKKI
 • Alıcı; Ürün’ün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (Ondört) gün içerisinde, Satıcı’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki, cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Ürün’ü reddederek Sözleşme’den cayma hakkını kullanabilir. 
 • Alıcı’nın cayma hakkını kullandığını bildirdiği tarihten itibaren 14 (Ondört) gün içerisinde, Satıcı, Alıcı’ya ek bir masraf yükletilmeksizin, Ürün Bedeli’ni Alıcı’ya aynı ödeme yöntemi kullanılarak iade edilecektir.
 • Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde, Ürün Bedeli, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (Ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını şimdiden kabul etmektedir. Kredi kartı ile taksitli / vadeli yapılan ödemelerde, bankanın ilgili uygulamaya ilişkin kuralları geçerli olacaktır ve iade de banka tarafından taksitli/vadeli olarak yapılabilecektir.
 • Cayma hakkının kullanılmasından doğan masraflar Satıcı’ya aittir.
 • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15 uyarınca teslim edilen Ürün’ün niteliğine göre; 
 • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Ürünler’e ilişkin yapılan,
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek Ürünler’in teslimine ilişkin yapılan,
 • Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan Ürünler’e ilişkin yapılan,
 • Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin yapılan,
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin yapılan,
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi Ürünler’e ilişkin yapılan,
 • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin yapılan, 
 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin yapılan,
 •  Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin yapılan,
 •  Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin yapılan,
 •  İlgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal ve hizmetler ilişkin yapılan mesafeli sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.
 • Alıcı cayma hakkını kullanabilmek için mesleki/ticari amaçla hareket etmeyen bir kişi olması gerektiğini, mesleki/ticari amaçla hareket eden kişilerin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında tüketici olmadıklarını, tüketici değilse cayma hakkından yararlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Cayma Hakkının uygulanması yalnızca taraflardan birinin ticari faaliyette bulunmak amacıyla hareket ettiği durumlarda geçerli olacak olup, bu sıfata sahip olmayan iki gerçek kişi arasında gerçekleşen işlemlerde Tüketici Mevzuatı ve ona bağlı cayma hakkı/iade hükümleri uygulanmayacaktır.
 • ERİŞİLEBİLİRLİK VE İŞLEVSELLİK
 • Alıcılar, kendileri tarafından temin edilecek olan elektronik cihazlar ile Cepicep Platformu’na erişim sağlayarak Ürün satın alabileceklerdir. Cepicep alıcılara herhangi bir elektronik cihaz sağlamayacaktır. 
 • Alıcılar, Ürün’ü, Cepicep Platformu üzerinden oluşturacakları üyelik hesabı vasıtasıyla satın alabileceklerdir. Dolayısıyla, tüketicilerin öncelikle Cepicep Kullanıcı Sözleşmesi çerçevesinde üyelik hesabı oluşturması gerekmektedir. 
 •  UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
 • İşbu Form’dan doğan herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan sınırlar dâhilinde Tüketici Hakem Heyeti ve tüketicinin Ürün’ü satın aldığı yer veya yerleşim yeri Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
 • Alıcı’nın tüketiciler sıfatını haiz olmadığı durumlarda uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.


 • KABUL BEYANI
 • Tüketiciler, mesafeli satış sözleşmesinin akdedilmesinden önce, Ürün’ün temel özelliklerini, toplam fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini yazılı olarak içeren bu Form’u doğru ve eksiksiz olarak okuduklarını ve Form’un onaylanmasından önce bilgilendirildiklerini beyan etmektedirler.

tr_TRTürkçe