KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 • GİRİŞ
 • İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”); Sahrayıcedit Mahallesi İnönü Caddesi İbrahim Yılmaz Apartmanı Blok No:57 İç Kapı No:2 Kadıköy/İstanbul adresi merkezli, 281280-5 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Cepicep Bilişim Anonim Şirketi (“Cepicep”) tarafından www.cepicep.com alan adlı internet sitesi (“Website”) ve Cepicep uygulaması (“Uygulama”) ile birlikte platformlar (“Platform” ,“Cepicep Platformu”) üzerinden sunulan servis ve ilgili diğer imkânlar dâhil olmak üzere, Cepicep Platformu’nun aşağıda tanımlanacak olan Ziyaretçi, Alıcı ve Satıcı (birlikte “Erişen” olarak anılacaktır) sıfatlarıyla kullanılmasına ilişkin şart ve detayları düzenlemektedir.
 • İşbu Sözleşme, Erişen’in Cepicep Platformu’nu ziyaret etme, ürün alımı veya ürün satımı gerçekleştirme saiklerinden biriyle eriştiği andan itibaren Kullanıcı’nın tabi olması gereken koşulları düzenlemektedir. Kullanıcı’nın saikine göre kazanacağı Ziyaretçi, Alıcı veya Satıcı sıfatlarına göre Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de tabi olacağı hükümler değişiklik gösterebilecektir.
 • TANIMLAR
 • İşbu Sözleşme’de yer verilmiş tanımlar aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:
Alıcı  Cepicep Platformu’ndaki bir Ürün’ü talep eden, ödediği Ürün bedelinin, kendisi Ürün’e onay verene kadar, Cepicep tarafından Satıcı’ya iletilmemesi ve ancak onayından sonra bedelin kendisi adına ürün sahibi Satıcı’ya gönderilmesi ile sınırlı olarak Cepicep’i temsilci olarak yetkilendiren Kullanıcı anlamına gelecektir.
Cepicep Platformu Cepicep Platformu, Alıcılar’ın Cepicep’in sahip olduğu teknoloji ile mevcut durumunun kontrol edilerek Satıcılar tarafından satışa sunulan ikinci el cep telefonlarının alış/satış işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik oluşturulmuş, sanal pazaryeri niteliğini haiz platform anlamına gelecektir. 
Cepicep Puanı Platformda Satıcı tarafından satışa sunulan cihazın tüm özellikleri, performansı, durumu ve fiyatı gibi kriterlerin değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan ve Alıcılar tarafından görülebilen puan anlamına gelecektir.
Telefonumu Cepicep Alıcı’nın Cepicep Platformunda sergilenen Ürün’ü aldığından emin olmak amacı ile Ürün eline ulaştıktan sonra 48 saat içinde Ürün’e Cepicep Uygulaması’nı indirerek Ürün’ü onaylamasına imkan veren özellik anlamına gelecektir. 
Doğrulanmış Cihaz(lar) Cepicep Platformu’na yüklenirken fiziksel test ve performans testinden geçtikten sonra önerilen fiyat aralığı içerisinde sergilenen Ürünler anlamına gelecektir.
Elektronik Cihaz(lar) Kendi kategorisinde yer alan başlıca güncel internet tarayıcılarını çalıştırabilecek nitelikte olan bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve sair elektronik cihaz(lar) anlamına gelecektir.
Erişen Cepicep Platformu’nu Ziyaretçi, Alıcı ve Satıcı sıfatlarıyla kullanan tüm kişiler anlamına gelecektir. 
Fiziksel Değerlendirme Testi Cepicep Platformu’nda satışa sunulacak Ürün’e ait yüklenen fotoğrafların yapay zekâ desteği ile çizikler, kırıklar ve eksikler ve sair fiziksel kusurlar bakımından kontrol edilmesi anlamına gelecektir.
Hizmet Bedeli Cepicep tarafından Platform üzerinde sunulan sair imkanlar dolayısıyla, Ürün satışlarından elde edilecek bedelden kesilerek tahsil edilecek  komisyon tutarı anlamına gelecektir. 
İçerik Sağlayıcı İnternet Kanunu kapsamında, internet ortamı üzerinden sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.
İnternet Kanunu 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun anlamına gelecektir.
Kullanıcı Cepicep Platformu’na üye olan ve Alıcı ve Satıcı sıfatları ile Platform üzerinde sunulan imkanlardan işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek kişiler anlamına gelecektir.
Onaylı Satıcı Cepicep Platformu’nda satışa sunduğu Ürünler, Doğrulanmış Cihazlar’dan olan ve kimlik bilgilerini eksiksiz giren Satıcı anlamına gelecektir.
Ödeme Sistemi  Cepicep tarafından belirlenen ve Platform’a entegre edilerek Platform kullanıcılarına sunulan, elektronik ortamda tahsilat yapılabilmesine imkan veren yapı anlamına gelecektir.
Önerilen Fiyat Ürünler’in Fiziksel Değerlendirme Testi ve Performans Testi aşamalarından geçtikten sonra bu değerlendirme sonuçlarına göre Cepicep’in Ürün’ün satışa sunulması için önerdiği fiyat aralığı anlamına gelecektir.
Performans Testi Cepicep Platformu üzerinden satışa sunulan Ürün’e Cepicep Uygulaması içerisinden yapılabilen ve Ürün’ün genel olarak ne durumda olduğunun anlaşılmasına yardımcı olan donanım ve yazılım testleri anlamına gelecektir.
Satıcı  Platform üzerinde satış amacıyla Ürün satışa sunan, kendisi adına söz konusu ilana yönelik ödenecek bedelin tahsili ile ilgili olarak Cepicep’i temsilci olarak yetkilendiren, Cepicep’e yapılacak ödeme ile ilandaki Ürün’e yönelik ödeme yükümlülüğünün tamamlanmış sayılarak kendisine tekrar ödeme yapılmayacağını kabul eden Kullanıcı anlamına gelecektir.
Ürün(ler) Satıcı’nın kişisel kullanımı için satın almış olduğu/üçüncü kişiden edindiği, mülkiyetini haiz bulunduğu ve Cepicep Platformu aracılığıyla satışa sunduğu kullanılmış/ikinci el cep telefonları anlamına gelecektir.
Yer Sağlayıcı İnternet Kanunu kapsamında, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.
Ziyaretçi(ler) Cepicep Platformu’nu yalnızca ziyaret ederek Ürünler’i filtreleyerek görüntüleyebilen ve Cepicep Platformu’nda dolaşım gerçekleştiren kişiler anlamına gelecektir.
 • GENEL ŞARTLAR
 • İşbu Sözleşme, detaylı tanımına yukarıda yer verilmiş olan Erişen için geçerli olup Cepicep Platformu’na Ziyaretçi, Satıcı, Alıcı sıfatıyla erişen tüm kişiler farklı şekil ve şartlarda işbu Sözleşme’ye tabi olacaktır.
 •  İşbu Sözleşme’nin, Ziyaretçi tarafından Cepicep Platformu’na erişilmesinden itibaren ve Cepicep Platformu’nda herhangi bir işlem gerçekleştirmeden; Alıcı ve Satıcı tarafından Cepicep Platformu’na üye olunmadan ve ürün alım/satımı saikiyle herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden okunması gerekmektedir. 
 • Sözleşme’de düzenlenen koşulların bir kısmının veya tamamının Erişen tarafından kabul edilmemesi halinde, Cepicep Platformu’nda Erişen sıfatıyla işlemler gerçekleştirilmemelidir. Erişen’in, Cepicep Platformu’nda işlem gerçekleştirmekle birlikte işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul ettiği ve onayladığı anlaşılacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki, İşbu Sözleşme’de yazılı şartların;
 • Cepicep Platformu’nda dolaşımına devam eden Ziyaretçi tarafından,
 • Cepicep Platformu’nda üyelik hesabı oluşturmayı tamamlayan Alıcı ve Satıcı tarafından kabul edildiği ve onaylandığı anlaşılacaktır.  
 • Cepicep Platformu’nda Satıcı sıfatı ile ürün satışı gerçekleştirmek isteyen tüzel kişi sıfatını haiz şirket adına, temsilci sıfatı ile üye olunması halinde, ilgili tüzel kişiliğin işbu Sözleşme ile bağlı olduğu ve temsilcinin ilgili tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğu aksi halde doğan borç ve yükümlülüklerden şahsi olarak sorumlu olduğu, tüzel kişi temsilcisinin ilgili tüzel kişi adına işlem yapma yetkisine haiz olduğu kabul edilecektir. Bu durumda, işbu Sözleşme hükümlerinde bağlamın gerçek kişiye atıfta bulunduğu haller haricinde, düzenlemeler ilgili tüzel kişilik nezdinde hüküm doğuracaktır.
 • Cepicep, Cepicep Platformu’nda güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Cepicep tarafından; zaman zaman Cepicep Platformu’nda Erişen’e ilişkin gerçekleştirilebilecek güncelleştirmeler de işbu Sözleşme kapsamında olup, Erişen tarafından Cepicep Platformu’nun kullanımına ve/veya Cepicep Platformu içerisinde yer alan imkânlardan yararlanılmaya devam edilmesi; yapılan bu güncelleştirmelerin Erişen tarafından zımni olarak onaylandığı anlamına gelir. Erişen’in aleyhine yapılacak olası değişiklikler için Erişen’den ayrıca onay alınacaktır.
 • Cepicep tarafından, işbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel Sözleşme Cepicep Platformu üzerinden erişilebilir bir link vasıtası ile yayımlanacaktır. Yenilenmiş Sözleşme, yayımlandığı andan itibaren lehe maddeleri ile geçerli olacak ve mevcut veya sonraki tüm Erişenler güncellenmiş şartlara tabi olacaktır. 
 • Yenilenen Sözleşme’nin; Ziyaretçi tarafından kabul edilmemesi halinde, Cepicep Platformu’na erişim derhal sonlandırılmalıdır. Yenilenen Sözleşme’nin Alıcı ve Satıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Cepicep Platformu’nda bulunan üyelik hesabının kullanımı derhal sonlandırılmalıdır.
 • CEPİCEP PLATFORMU
 • Cepicep Platformu, Elektronik Cihaz vasıtasıyla Cepicep Platformu’na erişen Ziyaretçi’nin; dolaşım sağlayabildiği, Ürünler’i filtreleyerek görüntüleyebildiği, Alıcı’nın; Ürünler’i filtreleyerek görüntüleyebildiği ve bedeli karşılığında Ürün satın alabildiği, Satıcı’nın satışa sunmak üzere Platform’a Ürün yükleyebildiği, Cepicep’in ürün satışına ilişkin sunmuş olduğu çeşitli değerlendirme ve tavsiyelerden faydalanabildiği ve satış yapabildiği bir platformdur.
 • Cepicep Platformu üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin kapsamı Ziyaretçi, Alıcı ve Satıcı sıfatlarına haiz Erişenler için farklılık göstermektedir. 


 • ZİYARETÇİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • Ziyaretçi, Cepicep Platformu’na erişerek, Ürünler’i ve belirli kriterlere göre filtreleme, Ürünler’in Cepicep Puan’ını, Satıcılar’ın Onaylanmış Satıcı olup olmadığını görüntüleme hakkına sahiptir.
 • Ziyaretçi, Cepicep Platformu’ndan Alıcı ve/veya Satıcı sıfatlarıyla yararlanabilmek amacıyla Cepicep Platformu’na üye olma ve Cepicep Platformu’ndan hizmet alma ve/veya hizmet sunma saikleriyle yararlanma hakkına sahiptir.
 • ERİŞEN’İN ORTAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • Erişen, Cepicep Platformu’na temin etmesi münhasıran kendi sorumluluğunda olan Elektronik Cihazlar vasıtası ile ve geçerli bir internet bağlantısı yoluyla erişecektir.
 • İşbu Sözleşme kapsamında Erişen, Cepicep ve/veya başkaca üçüncü kişilerin şahsi haklarına, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki fikri mülkiyet haklarına veya malvarlığı haklarına müdahale teşkil edecek şekilde, Cepicep Platformu dâhilindeki metinleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını ya da sair herhangi bir unsuru çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, kopyalamayacağını ve/veya işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Erişen, Cepicep’e ait veya Cepicep ile ilişkilendirilebilecek içerik ve ortam sağlayıcılarına, internet sitelerine, mal veya hizmetlerine veya yazılımlarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Erişen; solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici veya engelleyici kodu aktarma dâhil; Cepicep Platformu’nu sunucularını veya Cepicep Platformu’na bağlı olan ağları engelleyemez, kesintiye uğratamaz; Cepicep Platformu’nun diğer kullanıcılarının Elektronik Cihazlar’ında gösterilme ya da görüntülenme şeklini herhangi bir şekilde değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemez. Erişen; Cepicep Platformu üzerinde, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, sızma, müdahale etme, tersine çevirme, kopyalama faaliyetleri dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Cepicep Platformu’nun bütünlüğünü ve performansını bozacak benzeri herhangi bir girişimde bulunamaz.
 • Erişen, Cepicep Platformu üzerinde kullanım koşullarını manipüle eder nitelikte, sahte, yanıltıcı ve sair nitelikte üyelik oluşturamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde Cepicep, ilgili profili askıya almaya veya ilgili profilin ilişkili olduğu üyeliği silmeye yetkilidir.
 • İşbu Sözleşme;
 • Ziyaretçi tarafından Cepicep Platformu’na erişim durdurularak her zaman,
 • Alıcı tarafından üyeliğin kullanımı ve hizmet alımı durdurularak her zaman,
 • Satıcı tarafından üyeliğin kullanımı ve sunulan hizmetler durdurularak her zaman sona erdirilebilecektir.
 • ÜYELİK ve ÜYELİK SONRASI İŞLEMLER
 • Cepicep Platformu’na erişen Ziyaretçi, Cepicep aracılığıyla sunulan Platform içeriklerini ve Ürünler’i görüntüleme haricinde sunulan Ürün alım ve satım işlemlerinden faydalanabilmek için Platform’a üye olmalıdır. 
 • Platform’a hizmet alma saikiyle üye olmak isteyen kişi, Platform’daki üyelik formunu doldurarak aşağıda yer alan bilgileri Cepicep’e iletmekle yükümlüdür;
 •  isim,
 • soyisim, 
 • elektronik posta adresi,
 • telefon numarası,
 • doğum tarihi,

(birlikte “Üyelik Bilgileri” olarak anılacaklardır)

 • Kullanıcı’nın Cepicep Platformu içerisinde sunulmuş imkanlardan yararlanabilmesi için gereken üyeliğin tamamlanması; Kullanıcı’nın Üyelik Bilgileri’ni Cepicep’e iletmesi, bir parola belirlemesi ve akabinde Cepicep Platformu’na giriş yapması ile gerçekleşir. 
 • Ziyaretçi’nin, Cepicep Platformu’na üye olabilmesi ve Platform’un hizmetlerinden yararlanabilmesi için 18 (Onsekiz) yaşını doldurmuş olması koşulu aranmaktadır. 18 (Onsekiz) yaşını doldurmayan kişilerin başvuruları Kullanıcı olarak sayılmaları sonucunu doğurmayacaktır, herhangi bir şekilde 18 (Onsekiz) yaşından küçük kimselerin Platform’a üye olduğunun Cepicep tarafından tespit edilmesi halinde bu kişilerin üyelikleri Cepicep tarafından iptal edilecektir.
 • Ziyaretçi’nin üyelik işlemlerini tamamlayabilmesi için, Cepicep Platformu’na girdiği elektronik posta adresi bilgisinin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Elektronik posta adresinin doğru ve güncel olduğunu teyit etmek amacıyla elektronik posta adresine bir doğrulama maili gönderilecektir.
 • Ziyaretçi’nin üyeliğini oluşturma yöntemi, üyelik oluşturabilmesi için gereken bilgiler ve bağlantı kurabileceği sosyal medya hesaplarının belirlenmesi Cepicep’in inisiyatifindedir.
 • Üyelik hesabına giriş için kullanılan parolanın unutulması halinde, Kullanıcı, hesap oluşturma aşamasında belirlediği elektronik posta adresine parola sıfırlama seçeneği gönderilmesini talep edebilecektir. 
 • Kullanıcı her zaman, Cepicep Platformu üzerindeki hesabına giriş yaparak profilindeki bilgilerini güncelleyebilecek ve Platform üzerinden sunulan hizmetlerin ifası amacıyla Aydınlatma Metni’ne uygun olarak birtakım ek verileri profiline ekleyebilecektir. 


 • ZİYARETÇİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • Ziyaretçi, Cepicep Platformu’na erişerek, Ürünler’i kategorilerine göre çeşitli kriterlerde filtreleme ile görüntüleme hakkına sahiptir.
 • Ziyaretçi, Cepicep Platformu’ndan Satıcı veya Alıcı sıfatıyla yararlanabilmek amacıyla Cepicep Platformu’na üye olma ve Cepicep Platformu’ndan hizmet alma veya hizmet sunma saikiyle yararlanma hakkına sahiptir.
 • Hizmet sunma saiki ile üye olan Ziyaretçi, işbu Sözleşme’de yer alan Satıcı’ya ilişkin şartlara tabi olacağını, işbu Sözleşme’yi kabul etmemesi halinde Satıcı sıfatı ile Platform üzerinden işlem yapmaması gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Hizmet alma saiki ile Cepicep Platformu’nu kullanan Alıcı, işbu Sözleşme’de yer alan Alıcı’ya ilişkin şartlara tabi olacağını, aksi halde Cepicep Platformu üzerinden Alıcı sıfatı ile işlem yapmaması gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


 • KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


 • Kullanıcı, Cepicep Platformu içerisinde yer alan üyelik formunu doldurarak, Cepicep Platformu’nu Kullanıcı sıfatıyla kullanmaya başlayabilecektir. 
 • Kullanıcı, hesap oluştururken kendisinden talep edilen bilgi ve verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından münhasıran kendisi sorumlu olup; verdiği bilgilerin eksik ve/veya yanlış olması sebebiyle Cepicep Platformu’nu gereği gibi kullanamaması, zarara uğrama tehlikesi ile karşılaşması veya zarara uğraması halinde Cepicep’ten herhangi bir talepte bulunamayacaktır.
 • Sosyal medya hesap bilgileri ile Cepicep Platformu’na giriş yapan Kullanıcı, ilgili hesapların sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 
 • Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Platform içerisinde sunulan hizmetlerden faydalanırken ve hizmet sunarken veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, Platform’dan duyurulan ve/veya ileride herhangi bir zamanda duyurulacak olan kurallara ve mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Alıcı ve Satıcı, Cepicep’e tahsilat sürecinin yönetimi konusunda sınırlı bir yetki verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Alıcı ve Satıcı, Cepicep’in verilen yetki doğrultusunda temsilci olarak tahsilat sürecini yöneteceğini, Ürün bedelinin Satıcı adına Cepicep tarafından iktisap edileceğini, Ürün’ün taahhüt edildiği şekilde gönderilmesi ve iade koşullarının meydana gelmemesi halinde Ürün bedelinin Alıcı adına, Satıcı’ya gönderileceğini kabul ve beyan ederler. Satıcı; Alıcı’nın, Ürün bedelini Cepicep’e ödemekle, ödeme borcunu ifa etmiş olduğunu ve kendisine ayrıca bir ödemede bulunma zorunluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. 
 • Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında yalnızca kendisi için işlem yapma hakkına sahip olup, işbu Sözleşme kapsamında yer alan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez, Cepicep Platformu içerisinde yer alan üyelik hesabını kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz, hesap bilgilerini 3. kişilerle paylaşamaz.
 • Kullanıcı, Cepicep’in kendisine anlık bildirim mesajları göndermesine ilişkin onay vermeye veya mesaj gönderimini reddetmeye yetkilidir.
 • Kullanıcı, Platform üzerinde kendisi tarafından oluşturulmuş bir alışveriş internet sitesine veya ürün satışı yaptığı herhangi bir mecraya yönelik bir URL adresine yönlendirme veya bu amaca yönelik kişisel bilgiler veremez. Kullanıcılar arasındaki iletişim, Cepicep yorum sistemi ile sağlanır. İletişim amacıyla bile olsa; Kullanıcı’nın şahsi iletişim bilgilerini diğer Kullanıcı’lar ile paylaşması yasaktır. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edildiği takdirde, Cepicep tarafından Platform üzerindeki üyelik hesabına son verilecektir.
 • Satıcı; Ürün ile ilgili ilanda Ürün tanımı dışında kalan başka Ürünleri satmaya yönelik ifadeler kullanamaz. Bir Ürün ilanında, sadece bir adet Ürün hakkında bilgi verilebilir. Kullanıcı; Platform üzerindeki bir ilan vasıtasıyla, farklı ürünlerin pazarlamasını yapmaya çalışamaz. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı tespit edildiği takdirde, üyelik hesabına son verilecektir.
 •  Satıcı’nın verdiği ilana dikkat çekmek ve kelime arama sonuçlarında üst sıralarda çıkabilmek için satmak istediği Ürün ile ilgisi olmayan kelimelerle, marka veya model isimleri kullanması, farklı, yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler vermesi yasaktır. Bu maddeye aykırı davranan Kullanıcı, diğer Kullanıcı’lar ve üçüncü kişilerin her türlü zararlarından kendisi sorumlu tutulacak olup; söz konusu durumun adli ve idari makamlar nezdinde uyuşmazlık konusu olması halinde bizzat muhattap olacaktır. 
 • Cepicep Platformu’nda Satıcı tarafından bir Ürün’e ait sadece bir ilan verilebilir. Satıcı daha hızlı satış yapabilmek ve sair amaçlarla bir ilanın aynısını ikinci kez vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 •  Alıcı, Ürün’ü talep etmesiyle, Ürün açıklamasını ve Satıcı tarafından belirlenmiş şartları ve usulleri de kabul etmiş sayılır.
 • Satıcı; Alıcı’nın ödediği bedelin Cepicep tarafından tahsil edildiği bilgisi kendisine iletildikten sonra, Ürün’ü 48 (Kırksekiz) saat içinde teslimatı gerçekleştirecek kargo şirketine vermekle yükümlüdür. 
 •  Alıcı talep ettiği Ürün’ü teslim almakla yükümlüdür. Ürün; Cepicep’e iade bildirimi yapılmadan, Alıcı tarafından teslim alınmaz ve Satıcı’ya geri giderse, Cepicep, Satıcı adına tahsil ettiği bedelden Hizmet Bedeli ve Ürün’ün geri gitmesinden dolayı haksız olarak Satıcı üzerinde doğan masrafları keserek kalan tutarı Alıcı’ya iade eder. 
 • Alıcı teslim aldığı Ürün’e Cepicep Uygulaması’nı indirerek Telefonumu Cepicep özelliğinden ilanda belirtilen niteliklere uygun ve herhangi bir açık/örtülü gizli ayıp olmadığını test ederek Ürün’ü onaylayabilir. Bu onayı veren Alıcı’nın, Ürün’ü iade hakkı ortadan kalkar. Alıcı onay işlemini Ürün’ü teslim aldıktan 48 (Kırksekiz) saat içinde gerçekleştirmezse Ürün Bedeli Cepicep tarafından Hizmet Bedeli kesilerek Satıcı’ya aktarılır. 
 • Alıcı’nın, Ürün’ü iade koşulları; Ürün’ün ayıplı olması, ilandaki ve resimdeki niteliklere uygun olmaması, ilanda ve resimde yer almayan bir hasar içermesi, orijinal marka iddiasıyla satılmasına rağmen orijinal marka olmaması, Telefonumu Cepicep özelliği kullanıldığında teslim alınan Ürün’ün ilandaki Ürün olmadığının anlaşılması halleri olarak sayılabilir. Alıcı, Ürün’ü yanlış/farklı, eksik ve belirtilenden farklı olarak büyük hasara sahip olması durumlarında iade edebilir, fakat Platform’da kullanılmış/ikinci el ürün satışı yapılıyor olması sebebiyle, salt kullanımdan doğan ve tahmin edilebilir yıpranma/hasar iade sebebi sayılmaz.
 • İade koşulları oluşmuş ise; Alıcı, 48 (Kırksekiz) saat içinde Ürün’ü, Alıcı’ya iade etmek üzere kargo şirketine teslim edeceğini Cepicep’e bildirir. Alıcı, Ürün’ü, Sözleşme kapsamında bir nedenle iade etmek üzere, Satıcı’ya geri gönderdiği takdirde; Cepicep tarafından Satıcı adına tahsil edilmiş Ürün ile ilgili bedel, Satıcı’nın, Ürün’ü geri aldığına dair Cepicep’e bildirimde bulunması sonrasında, Alıcı’nın hesabına geri gönderilir. Alıcı, Satıcı’nın, Ürün gönderi bilgilerini Platform’a girmesini müteakip teslim günü dâhil 3 (üç) gün içinde onay veya iade bildiriminde bulunmazsa, bu süre sonunda Ürün ile ilgili bedel, Satıcı’nın hesabına gönderilir.
 • Ürün kargoya verilmeden, Alıcı tarafından sipariş iptal edilebilir. Böyle bir sipariş iptali gerçekleştiğinde Cepicep, Satıcı adına tahsil ettiği Ürün ile ilgili bedeli Alıcı’ya aynen iade eder.
 • Satıcı, satmak istediği Ürün’ün kişisel kullanım için kendisinde bulunduğunu, mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Ürün’ü elden çıkarmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, Cepicep’in Platform üzerinde yer alan ilanların ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve Cepicep ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabileceğini kabul ve beyan eder. 
 • Satıcı, Ürün ile ilgili bilgilerin ve Performans Testi ile Fiziksel Değerlendirme Testi’nin yapılabilmesi esnasında varsa veya olacak Cepicep’in kendisinden talep ettiği bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu Cepicep’in kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Satıcı ve Alıcı Platform içinde birbirleri ile veya diğer Kullanıcılar ile iletişim kurarken, Ürün’lerin açıklama bölümlerinde, Ürünler’in yorum ve mesaj içeriğinde ırk, din, cinsiyet, cinsel tercihleri gibi ayrımcılık yaratabilecek, hakaret edici, şiddet içerikli, üçüncü kişilerin gizlilik hakkını ihlal eden söylem ve yaklaşımlar dâhil, hukuka, genel ahlaka aykırı ifadelere yer vermemeli ve toplumu veya diğer Kullanıcılar’ı rahatsız edici davranışlarda bulunmamalıdır. 
 • Satıcı, Cepicep tarafından sunulan imkanları kullanarak satışa sunduğu Ürün’ün Doğrulanmış Cihaz haline gelmesi durumunda, Ürün satışında gecikme olması, Ürün’ün bedelinin altında bir fiyatla satılması ve sair iddialar konusunda Cepicep’e başvuramayacaktır.


 • CEPİCEP’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • Cepicep, İnternet Kanunu uyarınca sahip olduğu yükümlülükleri yerine getireceğini kabul eder.
 • Cepicep, Cepicep Platformu üzerinden sunulan hizmetlerin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecek olup, Cepicep’in bahsi geçen konulara ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır.
 • Cepicep, Alıcı’nın Ürünler’i filtreleyebilmesini, Satıcı’ya ve Ürün’e ait değerlendirmeleri, Cepicep Puanı görüntüleyebilmesini sağlamaya yönelik gereken çabayı göstermekle yükümlüdür.
 • Cepicep, Platform aracılığıyla sunmuş olduğu Cepicep Performans, Fiziksel Değerlendirme Testi ve Önerilen Fiyat hizmetleri dolayısıyla Kullanıcılar’ın uğradığı ve/veya uğrayabileceği herhangi bir zarar bakımından sorumlu tutulamayacak olup; Cepicep tarafından Ürün’e ilişkin yapılan geri dönüşler tavsiye niteliğini haizdir. 
 • Cepicep, satış işlemlerinin gerçekleşmesi için gereken teknik altyapıyı sağlamakla ve olası bir teknik aksaklık durumunda bu aksaklığın giderilmesi için çaba göstermekle yükümlüdür. 
 • Alıcı ve Satıcı’nın onayı doğrultusunda Cepicep, Alıcı ve Satıcı’nın Cepicep Platformu’nu kullanımına ilişkin anlık bildirim mesajlarını Alıcı ve Satıcı’ya gönderebilecektir.
 • Cepicep herhangi bir zamanda Cepicep Platformu’nun çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir, Cepicep Platformu’nda teknik bakım, onarım ve güncelleştirmeler gerçekleştirebilir veya Cepicep Platformu kullanımını kısmen veya tamamen durdurabilir. 
 • Cepicep, Kullanıcı’nın üyeliğini kaldırma talebini gerekli şartların oluşması halinde gerçekleştirecektir. 
 • Cepicep, Cepicep Platformu’nun içeriğini, kullanım şeklini, üyelik için gereken bilgileri, hesap türlerini, ödeme yöntemlerini ve Cepicep Platformu’na dair sair hususları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu kapsamda Cepicep, halihazırda üyelik gerektirmeyen işlemleri üyelik gerektirir hale dönüştürebilir, ek hizmetler sunabilir, bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilir.  Cepicep, ücretsiz olarak sunmakta olduğu hizmetleri ücretli hale dönüştürebilir, hali hazırda ücretli olan hizmetlerin ücretini güncelleyebilir veya bunları ücretsiz hale getirebilir. 
 • Kullanıcı’nın kendisine sunulan imkânları öngörülen yasal yolların kapsamı dışında kullanması ve/veya işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi halinde; Cepicep, tek taraflı olarak Kullanıcı’nın Cepicep Platformu’nu kullanımını veya Cepicep Platformu içerisindeki üyeliğini sonlandırmaya yetkilidir. Cepicep, Alıcı ve Satıcı hakkında kendisine iletilmiş şikâyet kayıtlarını inceleyerek, ahlak dışı iletişim ve uygunsuz içerik paylaşımları dâhil ve bunlarla sınırla kalmamak üzere her türlü uygunsuz davranış kriterleri üzerinden kayıtları değerlendirerek, gerekli önlemleri alma hakkına sahiptir. Belirtmek gerekir ki Cepicep, söz konusu Kullanıcı’yı bir daha üye olamayacak şekilde Cepicep Platformu’ndan uzaklaştırabilecektir.
 • Cepicep; işbu Sözleşme kapsamında sahip olduğu her türlü hak, yetki, borç ve yükümlülüklerini, Kullanıcı’ya bildirimde bulunmak kaydı ile her zaman, kısmen veya tamamen üçüncü kişi ve/veya kurumlara devir, temlik veya nakledebilir.
 • Cepicep’in üyelik için verilen bilgilerin işbu Sözleşme’de belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığını denetleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üye’nin bu şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde, Cepicep’in üyeliği silme hakkı saklıdır.
 • Cepicep, Kullanıcı’nın ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve Cepicep ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilecektir. 
 • Cepicep, emredici mevzuat ya da alt düzenleyici işlemler sebebiyle, resmi makamlar tarafından usulünce talep halinde tüm verileri yetkili makamlara açıklamaya yetkilidir. Böyle bir açıklama bilgi gizliliğinin veya kişisel verilerin korunmasının ihlali olarak değerlendirilemez.
 • Cepicep, Platform üzerinden, Cepicep’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere URL adresi verebilir. Bu linkler, web sitesini veya Platform’u işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Platform üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler, ürünler veya bunların içeriği hakkında Cepicep’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. 
 • Cepicep’in, Platform’da yayınlanan Ürün ile ilgili olarak; malın ayıplı olup olmaması, yasaklı ürünlerden olup olmaması, kaçak/çalıntı olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün ile ilgili hiçbir konu hakkında hiçbir taahhüt ve garanti yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
 • Cepicep, Ürün’lerin içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve Platform’u kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, Cepicep üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine Cepicep tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; Cepicep’in talep, dava ve takip hakları saklıdır.
 • Kullanıcı aleyhinde herhangi bir dava, icra takibi başlatılması veya ihtiyati tedbir/ihtiyati haciz kararı verilmesi, Cumhuriyet Savcılıkları tarafından soruşturma yürütülmesi ve/veya iddianame düzenlenmesi halinde Cepicep kendi münhasır takdirinde olmak üzere Kullanıcı’nın üyeliğini kalıcı ve/veya geçici olarak durdurabilir. Böyle bir üyenin bir başka hesap açması ve/veya hesap açtığının tespiti halinde Cepicep bu hesapları da kapatarak uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararın tazminini talep edebilecektir.
 • İşbu Sözleşme, Kullanıcı Platform’a üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı’nın üyeliğinin geçici veya kalıcı olarak durdurulması veya kendi isteğiyle kapatılması hallerinde, Ziyaretçi’nin Cepicep Platformu’nda dolaşımına son verdiği taktirde sona ermiş sayılacaktır. Cepicep, Kullanıcı’nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya Platform içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’e ilişkin benzeri kuralları ihlal etmesi durumunda Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecektir.
 • Cepicep, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme‘yi ve Platform’da yer alan her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, Platform‘da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. 
 • SORUMSUZLUK
 • Cepicep; Alıcı ile Satıcı arasında her türlü iletişim faaliyetine dâhil olamayacağı gibi bu iletişimden kaynaklanan problemlerin, zararların ve başkaca taleplerin muhatabı olmayacaktır. Bu doğrultuda belirtmek gerekir ki, bahsi geçen iletişim faaliyetleri çerçevesinde Cepicep, İçerik Sağlayıcı sıfatını haiz olmayıp yalnızca Yer Sağlayıcı konumundadır. Cepicep, Yer Sağlayıcı sıfatı doğrultusunda yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Bu kapsamda; Cepicep’in sorumluluğu, kendisine iletilecek olası bildirimler doğrultusunda İnternet Kanunu’na uygun gerekli adım ve tedbirleri alma ile sınırlıdır.
 • Cepicep, Yer Sağlayıcı sıfatına istinaden, Kullanıcı tarafından Cepicep’e iletilen veya Platform üzerinde Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
 • Cepicep, Platform’da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu Sözleşme’ye doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle Kullanıcı’ya herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. 
 • Cepicep, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Platform üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksi halde Cepicep uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararı rücu etme hakkına sahiptir.
 • Cepicep, Ürün’lerin teslimat süreleri veya kargo takip süreçleri hususunda herhangi bir garanti vermemekle birlikte, olası gecikmelerden de sorumlu tutulamayacaktır. Bu doğrultuda Cepicep, Üye tarafından iletilen fiziksel teslimat bilgilerinin doğruluk ve geçerliliğini araştırmakla yükümlü olmayıp, işbu bilgilerde yer alabilecek olası yanlışlıklar nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu tutulamayacaktır.
 • Cepicep, yürürlükteki kanunlar doğrultusunda müsaade edildiği sürece, Cepicep Platformu’nun kullanımına ilişkin Kullanıcı’nın ihmal ve davranışlarıyla bağlı değildir.
 • İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Cepicep’in sorumluluğu dışında olup ve Sözleşme’ye aynı şekilde yansıtılacaktır.
 • Hesap oluşturma esnasında belirlenmiş olan bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılması ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda ortaya çıkacak zararlardan Cepicep sorumlu tutulmayacaktır.
 • Cepicep, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı sıfatı ile Platform’u kullanan kimselerin, Platform’a eriştikleri gün itibariyle 18 (onsekiz) yaşını doldurmamış olmaları sebebiyle Platform üzerinden verilen gerek hizmetlerin gerek ürünlerin Platform’da görüntülenmesinden, satın alınmasından ve/veya kullanılmasından bu kişilere karşı sorumlu olmayacaktır. Cepicep’im belirtilen hususu denetleme yükümlülüğü bulunmayıp; Kullanıcı’nın 18 (onsekiz) yaşından küçük olduğunu tespit etmesi veya öğrenmesi halinde gerekli işlemleri gerçekleştirme hakkı bulunmaktadır.
 • Kullanıcı’nın hesabını devretmesi ve 3. kişilere kullandırması sonucu uğranılan/uğranabilecek olan zararlardan Cepicep doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 • Kullanıcı’nın kendisine ait olmayan veya Cepicep Platformu’nu kullanmaya uygun olmayan Elektronik Cihazlar vasıtasıyla Cepicep Platformu’na erişim sağlaması ve bu nedenle herhangi bir kişinin maddi ve/veya manevi zarara uğraması halinde, oluşacak bütün zararlardan Kullanıcı sorumlu olacaktır.
 • Cepicep ve Kullanıcı; doğal afet, terör olayları, savaş, askeri uygulamalar, epidemi/pandemi niteliğini haiz yaygın salgın hastalık ve buna bağlı gelişen hükümet önlemleri ve/veya yoğun ulaşım kısıtlaması, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji ve işgücü kaybı, sunucuların zarar görmesi, ağ sistemlerine sızılması gibi kendilerinden kaynaklanmayan, mücbir sebep olarak adlandırılabilecek birtakım objektif imkânsızlıklar nedenleriyle Sözleşme’deki sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememelerinden, geciktirmelerinden sorumlu olmayacaktır.


 • MUHTELİF HÜKÜMLER
 • Cepicep tarafından sunulan hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Ziyaretçi’ye ait kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Cepicep Platformu üzerinden erişilebilecek olan Cepicep Platformu Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda Ziyaretçi, Cepicep Platformu’nda dolaşım gerçekleştirmeden önce Cepicep Platformu Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası’nı okumakla yükümlüdür. 
 • Cepicep tarafından sunulan ikinci el cep telefonu alım satımı gerçekleştirme ve diğer imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Kullanıcı’ya ait kişisel veriler, başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Cepicep Platformu üzerinden erişilebilecek olan Kullanıcı Aydınlatma Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda kendilerine ilişkin kişisel verilerin elde edilmesinden önce Kullanıcı, Cepicep Platformu’nda yer alan Kullanıcı Aydınlatma Metni vasıtası ile aydınlatılmıştır. 
 • İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü veya geçerliliğini etkilemeyecektir.
 • İşbu Sözleşme’de yer alan madde başlıkları yalnızca referans amaçlı olup, Sözleşme’nin yorumunu veya anlaşılmasını etkilemeyecektir.
 • Erişen, Cepicep Platformu’nun kullanımı veya işbu Sözleşme doğrultusunda gerçekleştireceği soru ve bildirimleri için info@cepicep.com adresine elektronik posta göndererek Cepicep’e ulaşabilecektir.
tr_TRTürkçe