KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ ve ÜYELİK

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Cepicep Bilişim Anonim Şirketi (“Cepicep”) olarak, https://cepicep.com  alan adlı internet sitesi ve Cepicep uygulaması ile birlikte Cepicep platformunda  (“Cepicep Platformu”, “Platform”) yer alan üyelik formunu doldurarak üyelik hesabı oluşturulması ile üye olarak Cepicep Platformu üzerinde gerçekleştireceğiniz işlemler esnasında elde edilen kişisel verilerinize ilişkin siz kullanıcılarımızı (“Kullanıcı”); kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz: 

 • Veri Sorumlusu: Sahrayıcedit Mahallesi İnönü Caddesi İbrahim Yılmaz Apartmanı Blok No:57 İç Kapı No:2 Kadıköy/İstanbul merkezinde kurulu, 281280-5 sicil numaralı Cepicep Bilişim Anonim Şirketi

Kişisel verileriniz;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte, 
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Cepicep Tarafından İşlenen Veri Türleri:

Kimlik Bilgileri:

 • Üye Olmak İsteyen Kişi’ye ait Ad Soyad verisi, üyelik formunun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi ile Cepicep arasında Kullanıcı Sözleşmesi kurulabilmesi ve İlgili Kişi’nin kimliğinin tespit edilerek kendisine ürün gönderiminin gerçekleştirilebilmesi amacıyla işlenen Ad Soyad verisi, KVKK madde 5/2 (c) bendi uyarınca Kullanıcı Sözleşmesi’nin kurulabilmesi ve bu sözleşmenin ifası için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Bu veri uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir.
 • Üye Olmak İsteyen Kişi’ye ait Doğum Tarihi verisi, üyelik formunun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi’nin üyelik şartı olan 18 (Onsekiz) yaşını doldurmuş olma koşulunu teyit etmek için İlgili Kişi ile Cepicep arasında Kullanıcı Sözleşmesi’nin kurulabilmesi amacıyla işlenen Doğum Tarihi verisi, KVKK madde 5/2 (c) bendi uyarınca Kullanıcı ile Cepicep arasında Kullanıcı Sözleşmesi’nin kurulabilmesi için Doğum Tarihi verisini işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

İletişim Bilgileri:

 • Üye Olmak İsteyen Kişi’ye ait E-Posta Adresi verisi, üyelik formunun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Üyelik formunu dolduran kişiye doğrulama kodunun gönderilebilmesi, şifre hatırlatmasının yapılabilmesi ve siparişe ilişkin bilgilendirilebilmesi amaçlarıyla işlenen ilgili veri, KVKK madde 5/2 (c) bendi uyarınca Kullanıcı ile Cepicep arasında Kullanıcı Sözleşmesi’nin kurulabilmesi ve bu sözleşmenin ifası için ilgili veriyi işlemenin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.
 • Üye Olmak İsteyen Kişi’ye ait Telefon Numarası verisi, üyelik formunun doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili Kişi ile iletişime geçmekte e-posta kanalının yetersiz kalması halinde İlgili Kişi ile siparişe ilişkin iletişime geçebilmek ve sözleşmenin ifa edilebilmesi amacıyla işlediğimiz Telefon Numarası verisi, KVKK madde 5/2 (c) bendi uyarınca İlgili Kişi ile Cepicep arasındaki Kullanıcı Sözleşmesi’nin ifa edilebilmesi için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır. 
 • Kullanıcı’nın Adres verisi, Platform üzerinde sipariş oluşturulurken ilgili alanın doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. İlgili veri, Cepicep Platformu üzerinden Alıcı ve Satıcı arasında Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulabilmesi amacıyla KVKK madde 5/2 (c) bendi uyarınca Alıcı ve Satıcı arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulabilmesi için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, herhangi bir aktarıma konu olmamaktadır.

Finans:

 • Kullanıcı’nın Banka Hesap Bilgileri verisi, Platform üzerinde sipariş oluşturulurken ilgili alanın doldurulması vasıtası ile otomatik yollarla işlenmektedir. Banka Hesap Bilgileri verisi, ürün satışı yapan Kullanıcı’ya satıştan iktisap ettiği gelirin bankacılık işlemleri vasıtasıyla iletilebilmesi amacıyla, ürün satın alan Kullanıcı’dan ise ödediği satış bedelinin bankacılık işlemleri vasıtasıyla kendisinden alınabilmesi ve ürün bedelinin ödendiğinin teyit edilebilmesi amacıyla, KVKK madde 5/2(c) bendi uyarınca Kullanıcı ile Cepicep arasındaki Kullanıcı Sözleşmesi’nin ifa edilebilmesi için ilgili veriyi işlememizin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, ilgili ödemelerin ifa edilebilmesi amacıyla hizmet alınan banka(lar) ile paylaşılmaktadır. 

Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleri, Uygulama’ya ilişkin sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin; 

 • işlenip işlenmediğine, 
 • işlenme amacına,
 • yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair 

bilgi edinme; 

 • amacına uygun işlenmesini, 
 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme; 

 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara 

itiraz etme.

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • info@cepicep.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • Sahrayıcedit Mahallesi İnönü Caddesi İbrahim Yılmaz Apartmanı Blok No:57 İç Kapı No:2 Kadıköy/İstanbul adresine elden teslim etmek suretiyle veya noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz. 

tr_TRTürkçe